Regulamin sklepu

Regulamin sklep.cadevent.pl

 1. Właścicielem "sklep.cadevent.pl" jest firma CADevent sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, Budowlanych 31 lok. 311,  NIP: 583-321-31-13, REGON: 365233187, zwana dalej również Firmą.
 2. „sklep.cadevent.pl” jest platformą internetową, za pośrednictwem której użytkownicy mogą składać zamówienia na nabycie sprzętu, materiałów eksploatacyjnych oraz oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla systemów CAD branży projektowej (software), jak również sprzętu komputerowego (hardware). Zamówienia mogą być składane przez przedsiębiorców, profesjonalistów i konsumentów.
 3. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu "sklep.cadevent.pl”.
  Wypełnienie formularza i naciśnięcie przycisku „Zamawiam” jest równoznaczne ze złożeniem oferty (zamówienia).
 4. Składając zamówienie, Zamawiający akceptuje niniejszy regulamin, jak również wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę CADevent sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia, dane pozostaną w bazie danych użytkowników do momentu ich usunięcia.
 5. Składanie zamówień za pośrednictwem „sklep.cadevent.pl” wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa prawidłowo na najnowszych wersjach przeglądarek internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.
 6. Informacje o towarach inne niż opisujące istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu znajdujące się na stronie internetowej „sklep.cadevent.pl” służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 7. Złożenie zamówienia przez klienta następuje w systemie informatycznym i oznacza złożenie Firmie oferty  zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wskazanego w zamówieniu produktu. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w zamówieniu lub na koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania  przez Firmę złożonego zamówienia. Jeżeli realizacja  zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta  wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie Firmy o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz złożenie składającemu zamówienie o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Firmę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz za cenę i w ilości określonej w Zamówieniu zostanie dokonane przez przesłanie kolejnego e-maila.
 8. Podstawowym sposobem płatności jest przedpłata.

  Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

  • Karty płatnicze:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  • Przelew
  Przelew lub płatność kartą należy dokonać po otrzymaniu e-maila z oświadczeniem Firmy o przyjęciu zamówienia do realizacji.

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


 9. Zamówienia realizowane są w najkrótszym możliwym czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy ( Mbank 33114020040000360278317404). W przypadku płatności kartą, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez firmę CADevent, oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.
 10. W wypadku gdy Firma nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, Firma może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy. W takim wypadku, konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt przedsiębiorcy.
 11. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia do odstąpienia od umowy, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a CADevent zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
 12. Zamawiający nie będący konsumentem może zwrócić towar wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym ze sprzedającym pod nr Tel: 58-333-48-67 oraz uzyskaniu zgody na odstąpienie od umowy i zwrot towaru.
 13. Firma nie odbiera przesyłek zwrotnych dostarczanych „za pobraniem”.
 14. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), administratorem Państwa danych osobowych jest CADevent sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, Budowlanych 31 lok. 311,  NIP: 583-321-31-13, REGON: 365233187. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności.
 15. W pozostałym zakresie prawa i obowiązki stron umowy reguluje prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygać będą właściwe prawem sądy w Polsce. W przypadku zakupów dokonywanych przez przedsiębiorców i profesjonalistów (nie będących konsumentami) do rozstrzygania sporów właściwy będzie Sąd w Gdańsku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl